Pre sales Faq

Control Panel
Email instellingen
Ftp instellingen

Copyrights
Voorwaarden
Contact

Affiliates

Control Panel Faq

Indien u een hosting-pakket afneemt via x3serve, dan heeft u standaard de beschikking over een Webmin-controlpanel. Dit controlpanel kunt u bereiken door in uw browser in te tikken:

www.uwdomeinnaam.nl:10000

Het volgende scherm verschijnt:U logt hier in met de volgende gegevens:

Username: uw domein-naam (zonder extensie, dus x3serve)
Password: het door u opgegeven geheime wachtwoord


Aan de bovenzijde van het volgende scherm verschijnt een werkbalk:Onder de verschillende knoppen in de werkbalk, vindt u respectievelijk:

  • Webmin; instelingen betreffende het Webmin-beheerdersgedeelte
  • System; systeem-instellingen, zoals wachtwoorden, processen en geplande taken
  • Servers; alle instellingen van de webserever, zoals database, email, logfiles, etc.
  • Others; overige zaken zoals een file-manager en SHH-telnet-toegang


Kijjk voor meer informatie en ee uitleg van de werking van de Webmin-beheerderstool op www.webmin.com

Prijzen zijn incl. BTW.  -   2004 x3serve, All Rights Reserved  -  Webmasters €€€